Strefa zagrozenia wybuchem stacji gazowej

W miejscach, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej dawkami jest dzisiaj wymogiem prowadzonym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również sile.

comarch b2b

Każdy dom, bez powodu na prowadzoną działalność, winien być zaopatrzony nie wyłącznie w najciekawszej kondycji urządzenia koniecznego do normalnej pracy, ale i odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Obecnie na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak i trwałość zastosowanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a jeszcze maszyny do specjalnych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, które są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo pomocna wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w obiektach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz indywidualnych kładą się na wykonaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.