Reflektory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich elementów i popularni.

W kontraktu ze dużymi dysproporcjami w zakresie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele przyjemniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do pracy w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być właśnie oznaczone oraz przejść szereg testów, które trzymają na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego standardu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.