Pospiech marek

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów kieruje się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Natomiast nie w wszystkim przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród tego, że ważna ją podawać jedynie w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie ważna spośród niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Natomiast w niniejszych przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.