Para wodna w energetyce

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest niski ciężar praktyczny także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne stanowić użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie obowiązkowe jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona tylko w obecnych miejscach, co do jakich jest się pewność, że nie spędzają w nich pracownicy. Z pomoce na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić poważna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.